30 jun. 2015

Passejant per les Altees, un nou producte literari de Miguel del Rey


Passejant pels Altees, un llibre amb motiu del 400 aniversari, ja tan proper, de la fundació de l'Altea moderna.

Els alteans i les persones interessades per aquest patrimoni valencià que vulguen col·laborar en l'edició del llibre sobre el paisatge i patrimoni de les Altees, per tant d'Altea com d'Altea la Vella, que es publicarà en edicions diferents en llengua valenciana i castellana en els primers mesos de 2016, poden posar-se en contacte amb mi com a autor-editor. El llibre constarà de dos toms d'unes 230 pag. cada un, en format de 21 cm d'ample per 15 cm d'alçada, en paper exempt de plom ia tot color. Es tracta d'una obra que inclou un passeig pels moments fundacionals d'Altea la Vella i Altea, aquesta des de la seua creació de Nova Planta i els moments previs a la seua construcció, fins als anys 1970. Passejarem a través del patrimoni religiós, rural, hidràulic , urbà, etc .., passejarem pels paisatges més rellevants, sense oblidar els paisatges perduts i amb un ampli apartat sobre les arquitectures absents, les que encara viuen en l'imaginari col·lectiu alteà.

El llibre, en una edició reduïda i limitada, pretén exposar tot el que vostè pot voler conèixer sobre el nostre patrimoni i els personatges que ho van fer realitat en aquell context històric.

El preu de venda al públic estarà al voltant dels 36 euros i per als valedors i col·laboradors sortirà per 28 €, sempre amb reserva prèvia que es pot fer a través del correu electrònic: bartolome@vam10.com
El tiratge serà de 100 exemplars numerats en cadascuna de les llengües i amb el llistat dels valedors i col·laboradors. En el moment de la eixida del llibre s'indicarà el compte corrent per fer la transferència o bé es pot pagar a recollir-lo. Ara només cal indicar l'interès a participar amb alguna d'aquestes modalitats, sempre en privat i per correu electrònic o per missatge.
Pot consultar-se informació sobre el llibre a la pàgina que amb el nom del llibre construiré el blog:
Passejant per les Altees, un nou producte literari de Miguel del Rey

La col·laboració és oberta, i té dues modalitats:
- Valedor de l'edició. Aquelles persones, institucions, empreses, etc. que desitgin donar suport l'edició amb una donació superior als 200 euros, o bé una compra superior a 5 exemplars.
- Col·laboradors, aquelles persones que desitgen reservar un exemplar al preu de 28 euros, que se'ls donarà en mà en el moment de la presentació del llibre o podran passar a recollir-lo per als llocs que s'indicará.


Paseando por las Alteas, un libro con motivo del 400 aniversario, ya tan cercano, de la fundación de la Altea moderna.

Los alteanos y las personas interesadas por este patrimonio valenciano que quieran colaborar en la edición del libro sobre el paisaje y patrimonio de las Alteas, por lo tanto de Altea como de Altea la Vella, que se publicará en ediciones distintas en lengua valenciana y castellana en los primeros meses de 2016, pueden ponerse en contacto conmigo como autor-editor. El libro constará de dos tomos de unas 230 pag. cada uno, en formato de 21 cm de ancho por 15 cm de altura, en papel exento de plomo ya todo color. Se trata de una obra que incluye un paseo por los momentos fundacionales de Altea la Vella y Altea, esta desde su creación de Nueva Planta y los momentos previos a su construcción, hasta los años 1970. Pasearemos a través del patrimonio religioso, rural, hidráulico, urbano, etc .., pasearemos por los paisajes más relevantes, sin olvidar los paisajes perdidos y con un amplio apartado sobre las arquitecturas ausentes, las que todavía viven en el imaginario colectivo alteano.

El libro, en una edición reducida y limitada, pretende exponer todo lo que usted puede querer conocer sobre nuestro patrimonio y los personajes que lo hicieron realidad en aquel contexto histórico.
El precio de venta al público estará en torno a los 36 euros y para los valedores y colaboradores saldrá por 28 €, siempre con reserva previa que puede hacerse a través del correo electrónico: bartolome@vam10.com

La tirada será de 100 ejemplares numerados en cada una de las lenguas y con el listado los valedores y colaboradores. En el momento de la salida del libro se indicará la cuenta corriente para hacer la transferencia o bien se puede pagar a recogerlo. Ahora sólo hay que indicar el interés en participar con alguna de estas modalidades, siempre en privado y por correo electrónico o por mensaje.
Puede consultarse información sobre el libro en la página que con el nombre del libro construiré el blog: Passejant per les Altees, un nou producte literari de Miguel del Rey

La colaboración es abierta, y tiene dos modalidades:
- Valedor de la edición. Aquellas personas, instituciones, empresas, etc. que deseen apoyar la edición con una donación superior a los 200 euros, o bien una compra superior a 5 ejemplares.
- Colaboradores, aquellas personas que deseen reservar un ejemplar al precio de 28 euros, que se les dará en mano en el momento de la presentación del libro o podrán pasar a recogerlo por los sitios que se indica.

            Indice
 “No es un paisaje, es un mundo”, 
por Joaquín Rico  
0.02.-  Evolución urbana de Altea La Vella                   
0. 01.- Evolución de la trama urbana de Altea             
1. Paseando por la Fortaleza de Altea
2.- Las iglesias y ermitas
3.- Ingeniería Civil
4.- Acueductos, Acequias, Fuentes y Molinos
5.- Arquitectura Rural                
6.- Arquitectura urbana de los S. XVIII al XX
7.- Eclecticísmo Medievalismo y Modernismo
8.- Arquitectura Moderna
9.- Arquitectura Ausentes
-                 Ingeniería militar en la Altea del s. XVI y XVII
-                 Edificis I Espais Públics
10.- Paisajes Perdido
Bibliografía Y Cartografía


Alguns temes.Vista de la Cala del Soio. Genaro Palau-1929
Una crítica i descripció de l'obra alteana del pintor Genaro Palau s'inclourà en la pròxima obra "Pasejant per Altea" que en tiratge reduït i amb un interesant descompte per venda prèvia, preparem per festejar el 400 aniversari de la Fundació d'Altea.
Genaro Palau Romero, *1868 +1933. Deixeble de Joaquín Sorolla, Javier Juste i Salvà, va ser catedràticd'Escola de Belles Arts de València en la disciplina de Perspectiva i Paisatge… Altea va ser un lloc molt visitat per l'artista i la seua obra alteana es va centrar en els frescs de la casa Mompo. Van ser aquests frescos un resum de la seua biografia pictòrica, on el paisatge alteà ...
Més informació i reserves d'exemplars en: bartolome@vam10.com

Una crítica y descripción de lo obra alteana del pintor Genaro Palau se incluirá en la proxima obra "Pasejant per Altea" que en tirada reducida y con un interesante descuento por venta anticipada, preparamos para festejar el 400 aniversario de la Fundación de Altea.
Genaro Palau Romero, *1868 +1933. Discípulo de Joaquín Sorolla, Javier Juste y Salvá, fue catedrático de Escuela de Bellas Artes de Valencia en la disciplina de Perspectiva y Paisaje… Altea fue un lugar muy visitado por el artista y su obra alteana se centró en los frescos de la casa Mompo. Fueron estos frescos un resumen de biografía pictórica, donde el paisaje alteano...
Altea, com tots els pobles de la Vall del Guadalest i des d'aquí cap al nord, tota la Marina i les valls del Serpis i el Vernissa, van incloure aquests assecadors de pansa de moscatell des de mitjan segle XVIII i particularment al llarg del segle XIX…
Altea, como todos los pueblos del Valle del Guadalest y desde aquí hacia el norte, toda la Marina y los valles del Serpis y el Vernissa, incluyeron estos secaderos de uva pasa de moscatel desde mediados del siglo XVIII …
Més informació en
http://limaginaridaltea.blogspot.com.es/…/passejant-per-alt…